Polityka prywatności

Wstęp

Ze względu na dbałość o prywatność osób odwiedzających Stronę i właściwe przetwarzanie ich danych, poniżej przedstawiono informacje, które dotyczą polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych sytuacjach jest konieczne do realizacji Usług.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marcin Filipowski, Piotrówka 120, 38-459 Kopytowa, NIP: 6793076371, REGON: 385541401.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, w tym bezpieczne szyfrowane połączenia przy użyciu certyfikatu SSL.

Jakie dane są potrzebne?

Przede wszystkim do realizacji Usług potrzebne będą dane, takie jak:

– imię i nazwisko lub nazwa firmy,

– adres,

– NIP,

– adres poczty elektronicznej.

W niektórych sytuacjach mogą być potrzebne jeszcze inne dane, które nie zostały wymienione powyżej, a mogą być niezbędne (np. numer telefonu).

Cel przetwarzania danych osobowych

– świadczenie oferowanych Usług,

– prowadzenie księgowości i związanych z tym ewidencji,

– kontakt z Usługodawcą,

– interakcje w mediach społecznościowych,

– wysyłka newslettera.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres, który jest wymagany prawem, a więc do chwili, gdy:

– przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych,

– zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przekazywanie danych osobowych do państw i organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo:

– dostępu do Państwa danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem

Usługi zewnętrzne

Administrator danych osobowych korzysta z usług zewnętrznych podmiotów, a ich działalność wymaga lub może wymagać przekazania im Państwa danych osobowych. Tymi podmiotami są:

– dostawca hostingu,

– dostawca księgowości online,

– przewoźnicy, którzy świadczą dostawę wydruków

– organy publiczne, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane w odpowiednim zakresie.

Pliki cookies

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to małe pliki, które są zapisywane na komputerach i innych urządzeniach użytkowników i przechowują ustawienia dotyczące strony internetowej. Pliki cookies służą do właściwego funkcjonowania strony, aby zapewnić usługi na najwyższym poziomie.

W każdym momencie można zablokować lub usunąć pliki cookies, ale może to ograniczać właściwe funkcjonowanie Strony. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies należy zrobić to w ustawieniach przeglądarki, z której Państwo korzystają.